NYHET
 

Innovativ digital distribution av konserter.
Fokus på gemensam standard för livestreaming,
digital distribution av konserter och betalningslösningar

 


- ett samarbetsprojekt mellan GAC Vision ek. för, Knutpunkt, Kulturföreningen Bunkern och GAS-festivalen som pågår mellan 1 oktober 2020 och 1 april 2021. Med stöd av Västra Götalandsregionen.


Syftet med projektet är att gemensamt utveckla metoder och affärsmodeller för att effektivisera en bransch där det ekonomiska flödet helt har avstannat. I projektet kommer samverkande arrangörer och organisationer att erbjudas digital kompetensutveckling som förankras genom testsändningar och konceptutveckling. Även fortbildning av tekniskt kompetenta musiker ingår i projektet, och att ge dem möjlighet att pröva sina kunskaper praktiskt. Förväntan är att branschen ska bli bättre på att samordna sig, hitta effektiva lösningar och gå starkare ur krisen med en gemensam standard för livestreaming, digital distribution av konserter och betalningslösningar. 

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är ett styrkeområde i Västra Götaland som är viktigt för att stärka regionens attraktionskraft. För Västra Götalandsregionen bidrar kulturella och kreativa näringar till uppfyllandet av den övergripande visionen om det goda livet. Därför tog Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd fram ett gemensamt program för utveckling av kulturella och kreativa näringar 2018–2020. Programmet fick extra medel med anledning av coronapandemin, vilka var sökbara mellan mars-april 2020. Läs mer om programmet för Kulturella och kreativa näringar på www.vgregion.se/kkn


Den  situation som uppkommit i samband med den pågående Pandemin innebär att kultursektorn i hög grad avstannat sin verksamhet.
Gac´s verksamhet påverkas i första hand inom de områden GAC fungerar som stöd till olika kulturprojekt genom sin Projekthotellverksamhet.
Närmare information genom länkar till berörda projekt.

SODAmusic som är en verksamhet med i huvudsak digital internationellt distribuerad musikproduktion inom GAC påverkas inte i nuläget.