NYHET
 


InDiiD 
(Innovativ Digital Distribution av konserter)

 

Ett samarbetsprojekt mellan GAC Vision ek. för, Knutpunkt, Kulturföreningen Bunkern och GAS-festivalen
som pågår mellan 1 oktober 2020 och 1 april 2022.

Klicka HÄR 

GAC - medlem av


Den  situation som uppkommit i samband med den pågående Pandemin innebär att kultursektorn i hög grad avstannat sin verksamhet.
Gac´s verksamhet påverkas i första hand inom de områden GAC fungerar som stöd till olika kulturprojekt genom sin Projekthotellverksamhet.
Närmare information genom länkar till berörda projekt.

SODAmusic som är en verksamhet med i huvudsak digital internationellt distribuerad musikproduktion inom GAC påverkas inte i nuläget.