GAC - Göteborg Artist Center

GAC bildades 1995 av professionella musikkonstnärer med syfte att vara ett forum för samtida musik och angränsande konstformer.

GAC agerar som informatör, producent, konsertarrangör, skivbolag, förlag, konsult, utbildningsanordnare, mentor och verkar som en kontaktyta mellan musiker, lyssnare, arrangörer  och kulturens organisationer - nationellt och internationellt.


GAC agerar huvudman för projekt som sprider ny musik ,  är utbildningsanordnare, organisationsutvecklare och bygger nätverk.

GAC fungerar som arbetsgivare, sköter ekonomihantering och tillhandahåller nödvändig branschkunskap.  Verksamheten organiseras och administreras efter väl avgränsande projekt vilket ger hög verkningsgrad samt möjligheter till snabb hantering.

GAC har verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen med fokus på att " vidga deltagandet och gynna nyskapande" vilket är bärande delar av verksamheten.