RÅDGIVNING
 

GAC som idérådgivarinstans för alla typer kulturföretag
steget innan en ordinarie affärsrådgivning och före fokusering på finansieringsplan och affärsutveckling. Detta saknas idag. Det har tidigare gjorts försök att fortbilda affärsrådgivare på fältet utan att ge tillräckligt goda resultat, beroende på en traditionell rådgivning som alltför lite fokuserar på själva idéutvecklingen. Eftersom drivkraften inom Kreativa Näringar ofta är starkt kopplad till just idén och visionen måste rådgivningen också utgå från detta i ett första led, för att sedan gå vidare i en affärsutveckling med fokus på lönsamhet. Varumärkesbygget inom Kreativa Näringar är ofta starkt förknippat med en "upplevelseidé", som sällan resulterar i en fysisk produkt.  Det kan behövas flera strategiska steg innan en Kreativ Näring är redo att presentera en finansieringsplan för exempelvis ALMI eller en bank. 


För enskilda Scenkonstnärer, grupper eller andra konstellationer och projekt.

Hur ska vi finansiera vår verksamhet? Är bandet en firma? Vem betalade in skatten för det senaste gaget? Vad är kostnadsavdrag? Hur vill jag leva och jobba om 10 år? Var ska jag söka pengar?

 

 Vår kompetens inom detta område grundar sig på att vi själva är verksamma konstnärer vilket ger fördelen av att som kollega till kollega kunna tala konstnärers språk. Detta är basen för att lösa såväl konkreta problem samt bistå med meningsfull feedback rörande en långsiktig målinriktning inom konstnärsyrket.

Möjlighet till rådgivning :

Ekonomihantering och Juridik:
Ekonomisk planering, företagande, budget, regelverk.

Kommunikation och Marknadsföring:
Strategier, analyser av verksamheten, handlingsplan, sälja.

 

Kulturens Politik och Organisationer:
Vem bestämmer vad? Konsten att söka pengar, stipendier och fonder.


Motivation och Målformulering:
Personlig coaching

 

 

Kontakta

Annika Törnqvist

annika@gac.se

0704 241188

 

eller

 

Thomas Gustafsson

 tg@gac.se

 0707 171617