SEMINARIER

Vi erbjuder 2 seminarier:
 
MUSIKALISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Scenkonstnär och Kommunikation                                
Ett seminarium om konsten att kommunicera med sig själv och sin publik.
Att skapa Scenkonst utifrån sig själv och sina medspelare med hjälp av
Improvisation och Formexperiment.
 
Spontana samtal kring frågor som rör deltagarnas attityder och
förhållande till sig själva och omvärlden.
Synliggöra sina förmågor och goda egenskaper.
Öka sin motivation och inspiration.
Utveckla sitt konstnärskap och dess estetik.
Att få ett säkrare sceniskt uttryck genom en bättre självkänsla.
 
Workshopen passar alla slags musiker, oavsett om man har tidigare vana av improvisation.
Inga noter eller färdiga mallar används, vilket är en viktig förutsättning.
Allt bygger på stundens ingivelse och egen vilja och förmåga.
Syftet är att visa på en okomplicerad relation till såväl improvisation ock komposition
och en seriös inställning till liveframträdanden, oavsett vad det är man framför.

 
 
FRILANSARENS VÄRLD
Konsten att leva på sin konst
Antal fasta tjänster inom scenkonstområdet minskar. Detta medför att konstnärer av
olika slag betraktas av samhället mer och mer som egna företagare vilket ökar kraven på
omvärldskunskaper och personlig mognad.
Vi ger handledning inför det kommande yrkeslivet som frilansare, tar upp ämnen som
tyvärr ofta saknas vid högre scenkonstbildningar idag.
• Fokusera och definiera sin verksamhet
• Självkännedom och självförtroende
• Konstens roll och samhällets attityd
• Kulturens politik och organisationer
• Konstnärskap och estetik
• Marknadsföring
• Diskutera nya infallsvinklar för bättre inspiration
• Att välja företagsform
• Ekonomihantering: kulturbidrag, stipendier och fonder, övrig finansiering
• Utformning av handlingsplan
 
Vi har genomfört Frilansarens Värld på Högskolan för Scen och Musik i
Göteborg och på musikhögskolan i Malmö. Dessutom på ett antal Folkhögskolor.
 
Kurslängder och önskemål om innehåll enligt överenskommelse, minimum halv dag.
Läromedel till kursen Frilansarens Värld finns som trycksak.
 

Kursledare
Annika Törnqvist 
Spelar elbas, är musikskapare och engagerad i musikbranschens utveckling. Annika har stor erfarenhet och kunskap om de ofta komplicerade regelverk som egenföretagare inom musikbranschen måste känna till. Tillsammans med Thomas Gustafsson har hon utvecklat den omtalade kursen "Frilansarens Värld" där Annika under ett antal år varit kursledare på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och Musikhögskolan i Malmö samt olika folkhögskolor.
 
Thomas Gustafsson är sedan många år en av de mer väletablerade sopran- och tenorsaxofonisterna på den nordiska musikscenen. Thomas stora erfarenhet av konsten att leva på sin konst ligger till grund för bildandet av GAC (Göteborg Artist Center) samt utvecklandet av kursen "Frilansarens Värld" där man får en bild av hur livet fungerar rent praktiskt i sin verksamhet som musiker , med den ekonomiska och institutionella snårskog man ofta kastas ut i när man lämnat den trygghet skolan ger.
 
Annika och Thomas  har under hela sina liv levt som frilansare, och kan därför relatera allt i undervisningen till sina egna upplevelser och erfarenheter vilket skapar stor trovärdighet. Dessutom kompletterar dom varandra på ett unikt sätt genom sina respektive erfarenheter från olika genrer och verksamhetsområden.
På senare år spelar dom även musik tillsammans i Amazonas, Amazonas Inner Eye och trion Desorienten
 
 

Kontakt

Annika Törnqvist
annika@gac.se
0704 241188

Thomas Gustafsson
tg@gac.se
0707 171617