Art Inject


Oväntade upplevelser specialdesignade och planerade i samråd med uppdragsgivaren. Det handlar inte om underhållning till kaffet. Varken raster eller telefontid ska störas. Däremot en knackning på dörren mitt i mötet. Mötesledaren vet om besöket. Ingen annan.
Okända ansikten i dörröppningen. Scenklädda, med en stor basfiol kliver de in i konferensrummet. "Vi tänkte spela en låt. Går det bra? Musiken tar över, förändrar rummet, lugnar sinnena. "Tack för oss." Efter tre minuter är allt som vanligt. Nästan. Vilka var det? Vad var det som hände egentligen? Mötet fortsätter.
Vi strävar efter att bryta vardagsmönstret på ett subtilt sätt, för att stimulera till nya sätt att se världen och därigenom öka individens egen skaparkraft.

Röster om Art Inject:
"...tidigare under dagen hade vi arbetat med målen för programmet samt lyssnat i två timmar på en föredragshållare. Vi var alla ganska matta kl 17.00 när dom, utan förvarning för alla, kom in och spelade och sjöng så makalöst vackert och sedan gick igen.” "Efteråt var alla mycket positiva, man beskrev det som "underbart", "fantastiskt" och "de spända axlarna föll ned och jag slappnade av". Vi var överens om att ett sådant litet musikaliskt avbrott som inte förväntas är något som kan rädda långa möten och konferenser och få vem som helst att landa, ladda batterierna och orka mer..."

En musikgrupp som befinner sig och verkar i en och samma stad/kommun under en viss tid. Skolor, sjukhus eller annan vårdenhet, offentlig förvaltning, näringsliv/konferens och kyrka besöks och en offentlig konsert genomförs, eventuellt som samarrangemang med lokal musikförening. Utöver den vanliga konsertpubliken möter musiken människor i deras vardag - en slags friskvård för personal, elever, patienter etc. En kreativitetsutveckling i stundens hetta. Överrumplingen bidrar till att bryta vardagsmönstret och enligt utvärderingar blir upplevelsen nästan overklig, rent magisk.