Lystra

Lystra uppkom som fördjupnings projekt av Samspel festival som genomfördes februari 2009. Projektet syftade till att hålla liv i mötesplatser och forum för mångfaldsarbete inom kultursektorn.  Övergripande mål att stärka och bygga vidare på nätverk och strategier för ökad tillgänglighet och delaktighet inom kultursektorn, genom att informera och diskutera, synliggöra och ifrågasätta förhärskande normer. Det viktigaste som Lystra kan bidra med är att agera som en plattform där människor kan mötas med gemensamma viljor/intressen/passioner skapa något nytt. Ju fler gånger man träffas desto fler oväntade trådar tvinnas i olika riktningar, nätverket i sig är ovärderligt. Intresset har varit stort och medverkan kanske till och med ”för hög” för att deltagarna skulle få det bästa av situationen.  

Vi har genomfört 4 träffar, efterfrågan på fler seminarier och träffar var stor vilket resulterat i att en ny arbetsgrupp skapats för att jobba vidare med att skapa fler aktiviteter till hösten 2010. Ett gediget uppföljnings och utvärderingsarbete har gjorts med flera möten varav det sista 22 dec i Gamlestan då även arbetsgruppen skapades. Det vi behöver jobba vidare med är att nå fler boende i nordöstra, vara uppsökande och hitta fler former för att mötas, låta fler röster höras. Grunden har lagts för flera nya samarbeten i Angered och Bergsjön så förutsättningarna för att nå ut är goda, men ”mötes-strukturerna” behöver fördjupas och förlängas för att ge bättre kontakt, bred information och god sammanhållning.

 

 

Linda Haglund Projektledare GAC

Kontaktperson/projektledare:

Linda Haglund