SKAPAR
 

GAC  är en  plattform med en  flexibel organisationsstruktur för att kunna skapa och genomföra projektidéer  av många olika slag med kostnadseffektiv administration.  

GAC - projektutveckling är en ständig process med att omforma och anpassa tidigare erfarenheter och kunskap till nya tiders behov och förutsättningar.

GAC  har sedan starten varit initiativtagare till ett antal projekt, där vissa drivs vidare inom GAC, vissa har bildat egen verksamhet eller har integrerats i en löpande verksamhet hos någon samarbetspart i GAC:s nätverk.