UTBILDNING
 

Frilansarens Värld
Konsten att leva på sin konst
Fristående kurs med stor flexibilitet gällande omfattning och innehåll

Sedan 2003 till 2011 en löpande valbar kurs  på Högskolan för Scen och Musik i GBG.
Från hösten 2010 till våren 2012 var Frilansarens Värld som en obligatorisk del i undervisningen på jazzlinjen vid Musikhögskolan i Malmö samt på Fridhems Folkhögskola i Svalöv.


Föregångare till Frilansarens Värld:
Musik & Management (Muma)
Utbildningen Musik & Management (20 högskolepoäng) var det första exemplet på GAC's strävan att utveckla utbildningsmetoder som befrämjar entreprenörskap och skaparkraft hos frilansmusiker och var i inledningsfasen ett samarbete mellan GAC, Högskolan för scen och musik och Handelshögskolan.

Konst & Management (Koma)
En vidareutveckling av Musik & Management där deltagarna kom från alla konstområden genomfördes 2003