GAC - Göteborg Artist Center
Främjar      Synliggör     Informerar    Producerar

Resurs & Processutveckling
Driver & Utvecklar


Den  situation som uppkommit i samband med den pågående Pandemin innebär att kultursektorn i hög grad avstannat sin verksamhet.
Gac´s verksamhet påverkas i första hand inom de områden GAC fungerar som stöd till olika kulturprojekt genom sin Projekthotellverksamhet.
Närmare information genom länkar till berörda projekt.

SODAmusic som är en verksamhet med i huvudsak digital internationellt distribuerad musikproduktion inom GAC påverkas inte i nuläget.