UTVECKLAR

I samarbete med  Konstnärer,  Kulturföretag och Organisationer

GAC´s erfarenhet av projekt och idéutveckling ligger till grund för de samarbetsprojekt som GAC genomför.
De ekonomiska och arbetsmässiga förutsättningarna ställer stora krav på administrativ kunskap inte minst kring de specifika regler och förordningar som finns inom  konst och kultursektorn.
GAC har många års erfarenhet av administrativ hantering och då inte minst ekonomihantering inom denna sektor. 

 


Samarbetsprojekt
Projekt där GAC deltar som producent och idéutvecklare

Projekthotell
Projekt där GAC anlitas för ekonomisk hantering och
administrativ resurs till enskilda, ensembler och föreningar ​