SAMARBETSPROJEKT
 

GAS    Musikfestival
Göteborg Art Sounds, GAS-festivalen, startade 1999 och är i programbredd och antal konserter/festival Sveriges största festival som presenterar ljudkonst, modern komposition, improvisation och elektronica. Liveframträdanden varvas med ljudande installationer och förinspelade ljud samsas med liveimprovisation och noterad musik. Ledningsgruppen som arbetar löpande årsvis med produktion och festivalplanering leds av den ideella föreningen Göteborg Art Sounds i samarbete med Göteborg Artist Center som är med i GAS-festivalens projektledning och står sedan 2001 för all GAS löpande ekonomihantering och bokföring. 
 
GAS är drivande i ett nordiskt-baltiskt nätverk,FENOBA, Tallin (Estonia Music Week), Århus (Spor), Kristiansand (Punkt), Oslo (Ultima) och Göteborg (GAS-festivalen).
 
GAS är även medlem i festivalnätverket CARTEL, transatlantiskt nätverk med syfte att möjliggöra samproduktioner och artistutbyten internationellt, där följande festivaler ingår: ISSUE Project Room New York, USA, Mata Festival New York, USA, Ars Nova Workshop Philadelphia, USA,REDCAT/CalArts Los Angeles, USA, Music on Main Vancouver, Canada, Music Gallery Toronto, Canada, FIMAV Victoriaville, Canada, Le Vivier Montréal, Canada, Suoni Per Il Popolo Montréal, Canada,Ultima Oslo, Norway, SPOR Aarhus, Denmark, hcmf// Huddersfield, UK , Transit Leuven, Belgium, November Music Hertogenbosch, Holland, Flanders Festival Kortrijk Kortrijk, Belgium, Dark Music Days Reykjavik, Iceland, Mikromusik Berlin, Germany, Time of Music Festival Viitaasaari, Finland, SNYK / G((o))ng Tomorrow, Copenhagen, Denmark.
 www.gas-festival.com

Föreningen Bunkern

GAC startades 1995. En av GAC:s första insatser bestod i att initiera och planera för ett replokalscenter i specifika lokaler i centrala Göteborg vilka tidigare hade hyrts av Musikhögskolan och Folkuniversitetet. 1998 bildades den ideella föreningen Kulturföreningen Bunkern som huvudman för lokalerna. Bunkern består nu av ett 30-tal replokaler på ca 1000 kvm som nyttjas av ca 150 professionella musiker för enskilt arbete, repetitions- och inspelningsverksamhet. Något som i förlängningen genererar 6-7000 konserter per år. Vid sidan om GAC är även lokalerna hemvist för föreningarna Göteborg Art Sounds, Levande Musik och Kalvfestivalen. GAC är en kontinuerlig samarbetspart till Bunkern, inte minst vad gäller dess ekonomi, organisationsutveckling och externa konsertarrangemang. Folkuniversitetet är även en viktig samarbetspart och verksamheten stöds av Göteborgs stad. 
Under 2016 har föreningen inlett ett artist-in-residence- program i samarbete med Konstnärsnämnden/Kultur i Väst där den franska saxofonisten Christine Abdelnour har gästat Bunkern.
 GAC erbjuder även kostnadsfri personlig rådgivning till medlemmar i föreningen Bunkern.

 www.bunkern.se

Kalvfestivalen
Föreningen Kalvfestivalen har sedan 2004 årligen arrangerat årligen en festival för samtida konstmusik i samhället Kalv i Svenjunga kommun.  GAC hanterar föreningens ekonomi, bokföring, löner, bokslut, revision etc.
 www.kalvfestival.se


Brötz
Föreningen Brötz arrangerar varje onsdag konserter med modern jazz/fri improvisationsmusik i lokaler på Konstepidemin i Göteborg, har genom åren arrangerat närmare 700 konserter och uppbär verksamhetsstöd från Göteborgs kommun och Kulturrådet. GAC är en kontinuerlig samarbetspartner till Brötz, har coachat föreningen med organisationsfrågor och ekonomihantering och bistår årligen med föreningen bokslut och revision.
 www.brotznow.se
 

Nya Perspektiv
 Västerås alternativa musikscen, är en ideell och oberoende förening med ändamål att presentera den nutida improvisationsmusiken, konstmusiken och andra närliggande kreativa
uttryck. GAC hanterar föreningens bokföring, bokslut och revision.
 www.nyaperspektiv.se